Tillbaka till:
Nästa man på scen är en kvinna ...
Kursbeskrivning


Från Tanke Till Tal - hemMedverkande

Nästa man på scen är en kvinna
Praktisk retorik för kvinnor

Öppna kurser i Stockholm
Företagsinterna kurser i hela landet


Karin Holmqvist, Från tanke till tal, foto Lars OlssonKarin Holmqvist
Socionom och medie- och kommunikationsvetare

Karin har en bakgrund i statlig förvaltning, Kriminalvårdsverket. 1993 började hon arbeta med retorik tillsammans med professor Kurt Johannesson på Uppsala universitet.

Hon har arbetat som lärare i retorik vid såväl Uppsala som Stockholms universitet. I dag ger hon främst kurser i retorik inom näringsliv och offentlig sektor men utbildar även vid Apotekareprogrammet och Försvarshögskolan. Sedan våren 2010 är Karin tillbaka på Stockholms universitet som gästlärare. Karin deltar även i utbildningar i gruppcoaching hos Chefskonsulten.

Karin, ni gav denna kurs på 1990-talet, varför tar ni upp den igen?
- Det händer ju ingenting! Det är fortfarande för få kvinnor som stiger fram och tar till orda. När jag är ute på event och mässor så ser jag hela tiden hur kvinnor hamnar i bakgrunden.
   
Det är inte bara där, Veckans Affärers chefredaktör Pontus Schultz skrev ”Det har inte hänt ett smack”, angående jämställdheten i näringslivstoppen de senaste 10 åren. (VA 10, 6 mars 2008)
   Jag tror inte att det beror på elaka män men om inte kvinnor har kunskap om hur man talar övertygande och hur man tar sin rättmätiga plats så kommer män att ta platsen.

Varför måste kvinnor lära sig detta är det inte bättre om vi ändrar oss så att vi lyssnar på alla oavsett hur de framför sin sak?
- Alla måste lära sig, vissa gör det av livet, andra på utbildningar. Men har man fyllt 20 och inte lärt sig det av livet är det nog utbildning som gäller.
   Att lära sig tala övertygande och ta plats handlar inte om att imitera mäns sätt att tala utan lära oss hur man gör det som en kvinna i dag.

När anser du att vi nått jämlikhet?
- Marianne Nivert, tidigare Telia-vd, har sagt att jämlikhet har vi uppnått när det finns lika många mediokra kvinnor som mediokra män högst upp.
   
Jag vill utvidga det till att jämlikhet har vi nått när det ser likadant ut på alla nivåer.

Viveka Zetterberg, foto Lars OlssonViveka Zetterberg
Civilekonom

Viveka har examen i marknadsföring från Handelshögskolan i Stockholm och har en bakgrund inom försäljning och marknadskommunikation i näringslivet.

Sedan 1996 arbetar hon som konsult med uppdrag inom ledarutveckling och kommunikation. Viveka arbetar som lärare i retorik vid Stockholms universitet och ger även retorikutbildningar på engelska i internationella organisationer, bl.a. FN i Rom. Från 2008 på Directa Svenska AB.

Viveka, varför ger ni en kurs för bara kvinnor när det är "mainstream" som ska gälla?
- Det blir effektivare! Det är fortfarande olika villkor som gäller för kvinnor och män som tar ordet i offentliga sammanhang. I den här utbildningen riktar vi in oss på kvinnors villkor och kan även gå in djupare på dem.
   Men det innebär inte att alla kurser ska vara uppdelade på kön. Ibland kan det vara bra att ha ett annat urval som yrke, position eller företagstillhörighet. Ja, ibland är det bra att inte ha något urval alls!
   Det är lite intressant med frågan - för det är aldrig någon som fråga om varför man håller kurser i retorik för tekniker eller sekreterare!

Vill verkligen kvinnor tala offentligt? Många föredrar ju att någon annan för ordet.
- Om man inte tror sig att behärska den offentliga scenen är det inte så konstigt att man överlåter den till andra. Men med kunskap och träning kan jag ganska snabbt lära sig att bemästra den.
   Min erfarenhet från retorikutbildningar generellt är att kvinnor inte brukar ha problem med viljan att tala när de väl lärt sig hur man gör för att få ordet och behålla det.

Men nog har utvecklingen gått mot lika villkor?
- Jodå, men 2008 fanns det 22 börs-vd:ar som heter Anders, 15 Lars, 11 Johan, 8 Fredrik – och 4 har kvinnonamn. Detta trots att all forskning och all logik pekar på att det är lönsamt med mångfald i ledning och styrelse.
   Vi får inte glömma att hur det ser ut i ledningen avspeglar sig längre ner.

Sedan 1996 har Karin och Viveka samarbetat med olika typer av utbildningar i retorik. De deltar, enskilt eller gemensamt, med utbildningar i retorik och ledarskap inom ledarskapsprogram. De gör speciella utbildningar för tekniker, administratörer, militärer, revisorer, handläggare, it-konsulter, sekreterare, projektledare, säljare, lärare osv. – såväl som utbildningar för avdelningar eller team där deltagarna har olika yrkesbakgrund och funktion.

De genomför även specialutbildningar som Retorik för kvinnor, Retorik på engelska och Retorik för ledare. Ibland brukar de tillägga "Retorik för män" - det är de ledarskapsutbildningar där det, utan att det speciellt anges, endast är manliga deltagare.

    
© 2008 Från Tanke Till Tal • St Eriksgatan 48 • 112 34 Stockholm
webbkontakt@tanketal.se • tel 08-653 01 10

Tillbaka till:
Nästa man på scen är en kvinna ...
Kursbeskrivning

upp