Från Tanke Till Tal - loggaFrån Tanke Till Tal


Kontakt - tipsa - anmälan

Jag önskar bli kontaktad
Jag vill att ni skickar ett nyhetsbrev/inbjudan till:
Namn:
E-post:
Jag önskar få meddelande om kommande kurser
Jag anmäler mig till kursen:
"Nästa man på scen är en kvinna ..."
13-15 juni 2012
Namn:
*
Telefon:
*
E-post:
*
Fakturerings-adress:
*
Eventuellt
meddelande:
* Obligatoriska
uppgifter
 

Om det inte går att skicka formuläret
- skicka ett e-postmeddelande till adm@tanketal.se

Talarinna, praktisk retorik kvinnor


© 2008 Från Tanke Till Tal • St Eriksgatan 48 • 112 34 Stockholm
webbkontakt@tanketal.se • tel 08-653 01 10

upp