Kunskapsdagarna

Material med anknytning till Karin Holmqvists seminarium Personligt ledarskap vid Kunskapsdagarna, Scandic Star, Sollentuna 22 februari 2010.

Utdelad folder

Personlig ledarskap, dubbelsidig, 3-vikt folder

Omnämnda böcker/studier

Viveka Adelswärd, Till struntpratets lov, Brombergs, 2009
Om vikten av småprat och småprat som ett kitt för att bygga gemenskap.

Lena Lid Andersson, Ledarskapande Retorik, Avhandling, Stockholm School of Economics, 2009
Avhandling om "superledarna" där delar är tillämpliga även för ledare på lägre nivå.

Rolf Hedquist, professor emeritus i nordiska språk vid Umeå universitet, har gjort en studie "Trovärdighet - en förutsättning för förtroende", Rapport 182 som kan hämtas som pdf-fil hos Myndigheten för samhällsskydd och beredskap

Denna studie har ambitionen att utreda det komplexa begreppet trovärdighet, som är en förutsättning för förtroende, föreslå vidare forskning inom området förtroende, trovärdighet, risk- och kriskommunikation, samt inte minst viktigt, ge en del ganska handfasta råd i konsten att kommunicera så att trovärdigheten stärks.

Utbildning i gruppcoachning

Carina Lätt erbjöd efter seminariet deltagarna rabatt på kursen Lär dig att coacha grupper, 15-16 april 2010 i Stockholm Mer information och anmälan

Svar på frågor efter seminariet

Efter seminariet fick jag frågor om bl a argumentation utan uttalad tes (när man inte säger saker rakt ut) och hur bilder och text fungerar retoriskt. Här är två studier som kan ge en del svar på dessa frågor och som kanske även kan vara intressanta för andra deltagare.

Anders Sigrell, professor i retorik vid Lunds universitet, disputerade 2001 på avhandlingen Att övertyga mellan raderna - en retorisk studie om underförståddheter i modern politisk argumentation som nu finns att hämta hem som pdf-fil hos Retorikförlaget.

När vi låter oss övertygas av andra eller själva lyckas övertyga sker det inte alltid tydligt och rationellt. Ofta är argumenten dolda mellan raderna. Det är denna förtäckta retorik som är fokus för Anders Sigrells undersökning av språkets verktyg och fällor: hur effektiv är egentligen dold argumentation, går det att ställa upp en etisk norm för kommunikation?

Gert Z Nordström, adjungerad professor i informationsdesign vid Mälardalens högskola i Eskilstuna. Terrorkriget i kvällspressen Rapporten kan hämtas som pdf-fil hos Myndigheten för samhällsskydd och beredskap

Tre teman behandlas i den här studien, nämligen nyhetsförmedlingen i samband med attackerna på World Trade Center i New York den 11 september 2001, vedergällningen mot Afghanistan i oktober samma år samt jakten på den som utpekats att ligga bakom terrordåden, Usama bin Ladin. Vilken bild fick man som tidningsläsare av det som hände? Hur presenterades skeendet?
Här studeras budskapens framtoning i kvällspressen. Vad exponeras och hur exponeras det? Hur samverkar bild och text? Vilken retorik och estetik tillämpas för att fascinera och attrahera läsarna? Avsikten är inte att avslöja sanning eller lögn i nyhetsutbudet kring de tre händelserna utan att iaktta och redovisa tillvägagångssätt, medel och ambitioner med olika budskap.

Uppdatering: Det kom ett epostmeddelande med en fråga om var man kan hitta information hur man jobbar med PowerPointbilder. Eftersom jag har en favorit Garr Reynold så vill jag inte undanhålla hans blogg Presentation Zen som innehåller mycket matnyttigt om just detta.

Litteraturtips, övrigt

Cassirer, Peter, Konsten att manipulera ett sammanträde, Studentlitteratur, 2004 Lugn, Peter Cassirer är en moralisk man så han ger även motgift!

Johannesson, Kurt, Retorik eller konsten att övertyga, Norstedts, 2006
En klassiker - lika användbar vid skrivbordet som trevlig i läsfåtöljen

Müllern, Thomas & Stein, Johan, Övertygande ledarskap – om retorik vid strategiska förändringar, Studentlitteratur, 1999

Kontakt

Om du vill diskutera eller fråga om något som togs upp under seminariet eller är intresserad av föreläsningar, seminarium/workshops eller utbildning i retorik så kontakta mig gärna på info@tanketal.se.


Med vänliga hälsningar
Karin Holmqvist

Get Acrobat reader

© 2008 Från Tanke Till Tal  •  St Eriksgatan 48  •  112 34 Stockholm  •  tel 08-653 01 10  •  webb@tanketal.se